ZGŁOSZENIE (KOREKTA ZGŁOSZENIA ) EGZAMINU W ZAKRESIE

UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ

                                                                                                                                                               

                                                                                                    Klub Żeglarski ,,POSEJDON”

                                                                                                      ul. Bolesława Chrobrego5/8

                                                                                                                11-600 Węgorzewo

                                                                                                                  KRS 0000375996

                                                                                              NIP 845-197-30-16   REGON 280583071

                                                                                                              DSW/454/13/2017

                                                                                                              DSW/454/9/2017

                                                                                                              DSW/442/23/2018

                                                                                    (Nazwa i dane podmiotu zgłaszającego)

sternik motorowodny

(nazwa patentu/licencji na który ma być przeprowadzony egzamin)

L.p.

Data i godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

Skład Komisji Egzaminacyjnej (z podaniem funkcji członków KE)

Nr egzaminu (w rejestrze podmiotu upoważnionego)

1.

17.07.2020r.

godz. 9.00

Port Żeglarski ZHP

ul. B. Ejsmontów 4

11-600 Węgorzewo

Przewodniczący KE

Andrzej JUSZCZYŃSKI

Sekretarz KE

Adam PODĘBSKI

17/SM/2020

2.

18.07.2020r.

godz. 9.00

Port Żeglarski ZHP

ul. B. Ejsmontów 4

11-600 Węgorzewo

Przewodniczący KE

Andrzej JUSZCZYŃSKI

Sekretarz KE

Adam PODĘBSKI

18/SM/2020WĘGORZEWO dn.04.07.2020r.

  (miejsce i data wystawienia zgłoszenia)

                                                                                            ANDRZEJ JUSZCZYŃSKI

                                                                        (imię i nazwisko osoby upoważnionej

                                                                                  do sporządzenia informacji)