ZGŁOSZENIE (KOREKTA ZGŁOSZENIA ) EGZAMINU W ZAKRESIE

UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ

Klub Żeglarski ,,POSEJDON”
ul. Bolesława Chrobrego5/8
11-600 Węgorzewo
KRS 0000375996
NIP 845-197-30-16 REGON 280583071
DSW-WSW.442.223.2020
(Nazwa i dane podmiotu zgłaszającego)

motorowodny sternik morski

(nazwa patentu/licencji na który ma być przeprowadzony egzamin)

L.p
.
Data i godzina
egzaminu

Miejsce egzaminu Skład Komisji
Egzaminacyjnej (z
podaniem funkcji członków
KE)

Nr egzaminu (w rejestrze
podmiotu upoważnionego)

1. 27.06.2021r.
godz. 9.00

JMP Jerzy POTEJKO
Plażowa 8A Wilkasy
Zalesie
11-500 Giżycko

Przewodniczący KE
Jan SOBOLEWSKI
Sekretarz KE
Andrzej JUSZCZYŃSKI

1/MSM/2021

licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

(nazwa patentu/licencji na który ma być przeprowadzony egzamin)

L.p
.
Data i godzina
egzaminu

Miejsce egzaminu Skład Komisji
Egzaminacyjnej (z
podaniem funkcji członków
KE)

Nr egzaminu (w rejestrze
podmiotu upoważnionego)

1. 02.07.2021r.
godz. 9.00

Port Żeglarski ZHP
Bielsk Podlaski
Rydzewo
11-500 Giżycko

Przewodniczący KE
Andrzej JUSZCZYŃSKI
Sekretarz KE
Adam PODĘBSKI

7/LHN/2021

sternik motorowodny

(nazwa patentu/licencji na który ma być przeprowadzony egzamin)

L.p
.
Data i godzina
egzaminu

Miejsce egzaminu Skład Komisji
Egzaminacyjnej (z
podaniem funkcji członków
KE)

Nr egzaminu (w rejestrze
podmiotu upoważnionego)

1. 03.07.2021r.
godz. 9.00

Port Żeglarski ZHP
Bielsk Podlaski
Rydzewo
11-500 Giżycko

Przewodniczący KE
Andrzej JUSZCZYŃSKI
Sekretarz KE
Adam PODĘBSKI

25/SM/2021

2. 11.07.2021r.
godz. 9.00

Port Żeglarski ZHP
Bielsk Podlaski
Rydzewo
11-500 Giżycko

Przewodniczący KE
Andrzej JUSZCZYŃSKI
Sekretarz KE
Adam PODĘBSKI

26/SM/2021

żeglarz jachtowy

(nazwa patentu/licencji na który ma być przeprowadzony egzamin)

L.p
.
Data i godzina
egzaminu

Miejsce egzaminu Skład Komisji
Egzaminacyjnej (z
podaniem funkcji członków
KE)

Nr egzaminu (w rejestrze
podmiotu upoważnionego)

1. 04.07.2021r.
godz. 9.00

Port Żeglarski ZHP
Bielsk Podlaski
Rydzewo
11-500 Giżycko

Przewodniczący KE
Andrzej JUSZCZYŃSKI
Sekretarz KE
Adam PODĘBSKI

12/ŻJ/2021

2. 09.07.2021r.
godz. 9.00

JMP Jerzy POTEJKO
Plażowa 8A Wilkasy
Zalesie
11-500 Giżycko

Przewodniczący KE
Wenancjusz SOWA
Sekretarz KE
Andrzej JUSZCZYŃSKI

1/ŻJ/2021

3. 13.07.2021r.
godz. 9.00

Port Żeglarski ZHP
Bielsk Podlaski
Rydzewo
11-500 Giżycko

Przewodniczący KE
Wenancjusz SOWA
Sekretarz KE
Andrzej JUSZCZYŃSKI

2/ŻJ/2021

WĘGORZEWO dn. 16.06.2021r.
(miejsce i data wystawienia zgłoszenia)
ANDRZEJ JUSZCZYŃSKI
(imię i nazwisko osoby upoważnionej
do sporządzenia informacji)