ZGŁOSZENIE (KOREKTA ZGŁOSZENIA )EGZAMINU W ZAKRESIE

UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ

                                                                                                                                                             

                                                                                                    Klub Żeglarski ,,POSEJDON”

                                                                                                     ul. Bolesława Chrobrego5/8

                                                                                                              11-600 Węgorzewo

                                                                                                                 KRS 0000375996

                                                                                             NIP 845-197-30-16   REGON 280583071

                                                                                                           DSW/454/13/2017

                                                                                                              DSW/454/9/2017

                                                                                                             DSW/442/23/2018

                                                                                   (Nazwa i dane podmiotu zgłaszającego)

 

 

 

sternik motorowodny

(nazwa patentu/licencji na który ma być przeprowadzony egzamin)

L.p.


Data i godzina egzaminu


Miejsce egzaminu


Skład Komisji Egzaminacyjnej (z podaniem funkcji członków KE)


Nr egzaminu (w rejestrze podmiotu upoważnionego)


1.


14.09.2019r.

godz. 9.00


Port Żeglarski ZHP

ul. B. Ejsmontów 4

11-600 Węgorzewo


Przewodniczący KE

Andrzej JUSZCZYŃSKI

Sekretarz KE

Adam PODĘBSKI

 


30/SM/2019


2.


22.09.2019r.

godz. 9.00


Port Żeglarski ZHP

ul. B. Ejsmontów 4

11-600 Węgorzewo


Przewodniczący KE

Andrzej JUSZCZYŃSKI

Sekretarz KE

Adam PODĘBSKI

 


31/SM/2019


 

motorowodny sternik morski

(nazwa patentu/licencji na który ma być przeprowadzony egzamin)

L.p.


Data i godzina egzaminu


Miejsce egzaminu


Skład Komisji Egzaminacyjnej (z podaniem funkcji członków KE)


Nr egzaminu (w rejestrze podmiotu upoważnionego)


1.


21.09.2019r.

godz. 9.00


JMP Jerzy POTEJKO

Plażowa 8A  Wilkasy Zalesie

11-500 Giżycko


Przewodniczący KE

Jan SOBOLEWSKI

Sekretarz KE

Andrzej JUSZCZYŃSKI

 


1/MSM/2019


 

 

 

 

 

 

WĘGORZEWO dn.07.09.2019r.

 (miejsce i data wystawienia zgłoszenia)

                                                                                          ANDRZEJ JUSZCZYŃSKI

                                                                       (imię i nazwisko osoby upoważnionej

                                                                                 do sporządzenia informacji)