Szkolenia ISSA GLOBALJesteśmy członkiem rodziny ISSA i jesteśmy z tego dumni. Misją ISSA jest wspieranie szkół w utrzymaniu najwyższych i najnowocześniejszych standardów edukacji, które promują żeglarstwo i inne formy aktywności pozwalające zająć się sportami wodnymi. Sporty wodne zapewniają dużo zabawy, ale musimy uzyskać pewne przygotowanie aby cieszyć się nimi w pełnym zakresie. Patenty ISSA są traktowane jako pełnoprawne dokumenty kwalifikacyjne upoważniające do samodzielnego prowadzenia jednostek pływających w zakresie opisanym na każdym certyfikacie. ISSA to najstarsza międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za standaryzację szkoleń i certyfikację żeglarską w Europie. Filozofia kursów to klarowne i praktyczne szkolenia obejmujące wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Stawiamy nacisk na odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. Bardzo ważny jest odpowiedni poziom wiedzy, ale nieodzowna i kluczowa – odpowiedzialność za siebie i innych.
KURS SRC / Standard ISSA

Certyfikat radiooperatora jest niezbędnym szkoleniem, które każdy z nas musi odbyć jeśli myśli o prowadzenia jachtu. Świadectwo to musi posiadać chociaż jedna osoba w załodze jachtu morskiego, na którym znajdują się urządzenia do łączności morskiej (a znajdują się praktycznie na każdym morskim jachcie).

Jest to kurs jednodniowy, jednak warto się do niego przygotować kilka dni wcześniej – chociażby opanowując alfabet, którego znajomość jest jedną z najważniejszych umiejętności przy posługiwaniu się stacją radiową UKF poza granicami naszego kraju. Poza alfabetem kurs obejmuje kilkanaście wybranych elementów związanych z obsługą radia morskiego. Są to umiejętności wybitnie praktyczne. Nierozerwalnym elementem szkolenia są ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych stacjach radiowych. Kurs trwa od 5 do 7 godzin w zależności od liczby uczestników i kończy się testem tego samego dnia.

Na kursie zdobędziesz niezbędną wiedzę od kompetentnych i doświadczonych instruktorów – o sposobach komunikowania się w niebezpieczeństwie, wzywania pomocy, wykorzystywania urządzeń na jachcie, odbierania prognozy pogody i ostrzeżeń nawigacyjnych. Nauczysz się, jak należy komunikować się z bosmanatami czy kapitanatami portów, strażą graniczną, innymi jednostkami…SHORT RANGE CERTIFICATE ISSA potwierdza:


posiadanie umiejętności i ukończenie kursu ISSA VHF (Short Range) Radio Training.STERNIK MOTOROWODNY – INLAND POWER YACHT SKIPPER

Certyfikat potwierdza umiejętność samodzielnego kierowania łodzią motorową w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych i do 2 Mm od brzegu. Daje możliwość holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych.

Szkolenie obejmuje także prowadzenie skuterów wodnych bez ograniczenia mocy.
Praktyka odbywa się na łodzi motorowej mogącej płynąć w ślizgu.
Dla osób od 14 roku życia. Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane.INLAND POWER YACHT SKIPPER upoważnia do:  • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych,
  • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej do 2 Mm od brzegu po wodach morskich,
  • holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych za w/w jednostkami pływającymi,
  • prowadzenia skutera wodnego bez ograniczenia mocy.

STARSZY STERNIK MOTOROWODNY – INSHORE POWER YACHT SKIPPER

Inshore Power Yacht Skipper to szkolenie dla osób, którym żegluga śródlądowa i przybrzeżna nie wystarcza, dla tych którzy są gotowi poświęcić kilka dni czasu na przyswojenie wiedzy dotyczącej żeglugi na morzu – zarówno w teorii jak i w praktyce. Na wstępie do tego szkolenia są wymagane umiejętności w zakresu ISSA Inland Power Yacht Skipper oraz ukończony 18 rok życia. Po szkoleniu kursant będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia w żegludze rekreacyjnej jachtów motorowych:
  • na śródlądziu bez ograniczeń
  • na morzach zamkniętych bez ograniczeń
  • na morzach otwartych i oceanach w pasie 20 Mm od brzegu.


INSHORE POWER YACHT SKIPPER potwierdza posiadanie umiejętności:
  • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych
  • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej na morzach zamkniętych
  • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej do 20 Mm od brzegu po otwartych morzach i oceanach